Velkommen til Koklappernes hjemmeside

Ingen kalve på marken nu.
se diasserie under Galleri
Link til områdets biodiversitet:
https://naturereport.miljoeportal.dk/929532
https://naturereport.miljoeportal.dk/929534
https://naturereport.miljoeportal.dk/929535