Velkommen til Koklappernes hjemmeside

   Sæson 2020 er nu slut,
Generalforsamlingen er slut. Der var ingen indvendinger mod formandens beretning, regnskabet, budgettet, kontingent på 150 kr. og pris på andel
1200,00 for 1/8,  2400,00 for 1/4. Alt derfor vedtaget