Dyr næste år.

Der er indkøbt 5 nye kalve til næste år. Kalvene går på stald ved en nabo, så kvægudvalget kan følge dem vinteren igennem og måske fodre dem.

Vi mangler at afsætte 3/8 andele, så kan I finde aftager til dem, vil det være fint.

Referat fra bestyrelsesmødet 3. sept. 2019

Bestyrelsesmøde 3. september 2019.
 
Afbud fra Aage Fredholm og Peter Bak.
 
Året:
Virus sygdom, stor tak til Erik Nielsen for indsatsen, dyrene er nu friske og det var en helt harmløs sygdom.
Stor tak til Ib og Per for at have slået græs under hegnet.
Dyr næste år:
Kaj Schumacher havde solgt de aftalte stude til anden side. Kajs søn har kviekalve, vi kan købe i stedet for. Erik Nielsen og Knud besigtiger, og prisen er den samme.
Antal dyr 2020: 5 dyr.
Slagtning.
Slagtedato bliver som vanlig med udlevering i uge 42.
Økonomi:
Alle har betalt. Vi har pt. 31.700 kr. på kontoen.

Generalforsamling. 19. november 2019 kl. 19:30 Borgen, Borgergade 28 Jerslev.

Velkommen

Velkommen til Nibstrup Naturplejelaug. Vi kalder os “Koklapperne”
Lørdag den 27. april kommer de nye kalve på marken.

4 Herefordkvier på marken i 2018

Referat fra bestyrelsesmødet den 16. januar 2019, klik på link:   Referat koklapperne