Bestyrelsesmøde 3. september 2019

 

Kære alle.
Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde i koklapforeningen tirsdag den 3. september kl 8.30 Kongensgade 11.
Tidspunktet er tidligt, men der vil være kaffe /the rundstykker mm.
Jeg har følgende punkter til dagsorden:
Året der snart er gået.
Køb af dyr
Slagtedato.
økonomi
Tidspunkt for generalforsamling
evt.

Velkommen

Velkommen til Nibstrup Naturplejelaug. Vi kalder os “Koklapperne”
Lørdag den 27. april kommer de nye kalve på marken.

4 Herefordkvier på marken i 2018

Referat fra bestyrelsesmødet den 16. januar 2019, klik på link:   Referat koklapperne